วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์" ได้แล้ววันนี้ผ่าน www.ครูพร้อม.com

 ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน "อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์" ได้แล้ววันนี้ผ่าน www.ครูพร้อม.com
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สพฐ. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด ย้ำคำนึงถึงความพร้อมและความปลอดภัยนักเรียน

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และบุคลากร สพฐ. เข้าร่วมประชุม

นายอัมพร พินะสา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการมอบหมายงาน รวมถึงการหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก และการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ ให้ใช้เป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมและความสมัครใจของนักเรียน และหารือถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ระบบออนไลน์ นักเรียนสามารถเลือกรับชมผ่านช่องทาง OBEC Channel / Facebook live / Youtube live ตามความสมัครใจโดยไม่นำผลการเรียนมาใช้ในการประเมิน นอกจากนี้ สพฐ. ดำเนินการแจ้งหนังสือราชการแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เช่น 1. คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน 2. ประกาศ สพฐ. เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ 3. ระบบประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียน (TSC) ของสถานศึกษา 4. มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน (กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน : On-Site) 5. แบบฟอร์มรายงานการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สพฐ. ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเพื่อรายงานสถานการณ์มายัง สพฐ. ต่อไป

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สพฐ. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน รร.วัดดอนยายหอม และรร.วัดรางปลาหมอ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สอ.สพฐ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 (ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1) พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน นางสาวณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ (รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1) ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดดอนยายหอม และโรงเรียนวัดรางปลาหมอ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ (ผอ.สอ.สพฐ.) พร้อมคณะ ได้มอบสิ่งของให้แก่ทั้ง 2 โรงเรียน อาทิ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย เครื่องดื่มวิตามินซี เพื่อใช้สนับสนุนในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครูและนักเรียน ในช่วงโควิด-19 โดยกล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ทุกท่าน ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพจาก คุณเบญญพัฒน์ สุอมรา ประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 1.
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สพฐ. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารและนอกอาคารในพื้นที่ปฏิบัติงาน สพฐ. ส่วนกลาง

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สอ.สพฐ.) นำโดย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักอำนวยการ ร่วมดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารและนอกอาคารในพื้นที่ปฏิบัติงาน สพฐ. ส่วนกลาง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจํากัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ และบุคลากร ในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพฐ. ส่วนกลางอีกด้วย

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเ...