การขออนุญาตใช้คุกกี้

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา โครงการ “Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน สานฝันให้เด็กไทย”

 

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษา จากนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการบริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) มูลค่า 103,293,766 ล้านบาท ให้แก่นักเรียน จำนวนกว่า 4,000 โรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ลคความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

.
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอบคุณแทนน้องๆ นักเรียนที่ได้ทุนทุกคน ตามที่พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญสองข้อ คือ เรียนดีและมีความสุข เรียนดีหมายถึงทุกคนจะเรียนดีได้ เด็กทุกคนต้องเรียนและผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งทุกคนที่ได้รับทุนอยู่ในข้อนี้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่เหนือกว่าความดีก็คือความสุข โดยปัจจุบันเราพบว่าเด็กๆ ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจครอบครัว ปัญหาสังคม รวมทั้งปัญหาการเมือง และปัญหาความมั่นคงกระทบกับเด็กทั้งหมด ซึ่งแม้เด็กๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ในภาวะปัจจุบันก็อาจจะทำให้ติดขัดบ้าง ทางเราก็จะพยายามดูแลในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้เด็กได้เรียนดีและมีความสุขโดยถ้วนหน้า เพราะเด็กๆ เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ
.
“การให้ทุนกับน้องๆ นักเรียนในวันนี้ ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่าต่อการสร้างอนาคตของประเทศชาติ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทางโรงเรียนที่ได้รับทุน ขอขอบคุณบริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) นำโดยคุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ถือเป็นการให้ที่มีคุณค่าและมีความยั่งยืน นักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืน และสร้างประเทศชาติของเราให้เท่าทันกับประเทศอื่นในโลกยุคปัจจุบันต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
.
ด้านนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ที่ได้จัดทำโครงการ “Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน สานฝันให้เด็กไทย” ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอนาคตให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และหวังว่านักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะได้นำไปต่อยอดและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
.
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการบริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ “Aerosoft Give Scholarships” จนแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสานฝันแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ได้ใช้เป็นทุนในการต่อยอดศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต
.
ทั้งนี้ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Aerosoft ที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นเลิศทางด้านการออกแบบและการผลิตรองเท้าที่มีคุณสมบัติ หนุนอุ้งเท้า (Arch Support) และรองรับกับสรีระของเท้า เพื่อความสบายและสุขภาพเท้าที่ดีของผู้สวมใส่ทุกคน ซึ่งโครงการนี้ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งคุณภาพชีวิต และอนาคตของเด็ก ๆ จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศ เป็นทุนที่มอบให้ในลักษณะให้ฟรี โดยไม่มีพันธะผูกมัดใดๆ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สพฐ. รวมใจภักดิ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ แต่งม่วงสะพรั่งงามเต็มพื้นที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ในวันแห่งความรักปีนี้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีม่วง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน เนื่องในวันแห่งความรัก ซึ่งไม่จำกัดเพียงความรักของคู่รักเท่านั้น แต่สามารถแสดงออกถึงความรักต่อครอบครัว พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน บุคคลที่เคารพนับถือ รวมถึงความรักต่อสถาบันหลักของชาติ โดยในส่วนของ สพฐ. ได้รณรงค์การใส่เสื้อผ้าสีม่วงไปยังข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกสำนัก และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ข้าราชการและบุคลากรของ สพฐ. ได้สานพลังร่วมใจกันใส่เสื้อผ้าสีม่วงอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวกันของคนในองค์กรอย่างเหนียวแน่น

.
ทั้งนี้ สีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงส่งเสริมงานด้านการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยเริ่มจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง ระยะที่ทรงงานการศึกษามากว่า 40 ปี จึงทรงเชี่ยวชาญด้านการศึกษาอย่างมาก จึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติในฐานะ “เจ้าฟ้านักการศึกษา”
..................................................................................................................................................

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

งาน “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 3

  ด้วยคณะกรรมการจัดงานประกอบด้วย สมาคมเมโลเดียน สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันจัดงาน “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ ที่มีคุณลักษณะครบ 4 ประการ ได้แก่ วิชาการ คุณธรรม - จริยธรรม สังคม และกิจกรรม (ดนตรี กีฬา ศิลปะ) เพื่อเข้ารับรางวัลโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 จำนวน 39 รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ MCC HALL ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน 

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สพฐ. .


              วันที่ 15 มกราคม 2567 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ร่วมกันมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

ขอเชิญชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” พร้อมล่ามภาษามือ

  ขอเชิญชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” พร้อมล่ามภาษามือ


      ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา📌 รับชมถ่ายทอดสดผ่าน 2 ช่องทาง

👉👉  เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา”  

https://fb.watch/pv8AePrLOM/?mibextid=YWBbQZ


👉👉  YouTube Channel “คุรุสภา” 

https://www.youtube.com/live/vIHv4DT4hNU?si=pJ6HMst6gdB45dNV

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รองเลขาฯ กพฐ. “ธีร์” รับเรื่องร้องเรียน เหตุนักเรียนชายโดนไฟลวกขณะทำกิจกรรมในโรงเรียน เร่งดูแลช่วยเหลือ พร้อมกำชับสถานศึกษาดูแลความปลอดภัยทั่วถึง
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับเรื่องร้องเรียน ที่มีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนถึง พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในประเด็นที่นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ประสบอุบัติเหตุไฟลวกบางส่วนของร่างกาย ขณะที่กำลังทำกิจกรรมในโรงเรียน และร้องเรียนว่าไม่ได้รับการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง นั้น

.

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และมีความเป็นห่วงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเหตุเกิดขึ้นภายในโรงเรียน โดยกระบวนการในการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวในเบื้องต้นนั้น สพฐ. จะไปดูโรงเรียนที่นักเรียนประสงค์จะขอย้ายไปเรียนต่อให้ พร้อมกับบิดา ส่วนในเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือ สพฐ. ก็จะเข้าไปดูแลให้เช่นกัน โดยในวันนี้ เลขาธิการ กพฐ. และตนเอง ได้มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร หรือเกิดความหละหลวมในการประสานงานความช่วยเหลือตรงจุดไหน เพราะโดยปกติ สพฐ. มีระบบใหญ่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว

.

ทั้งนี้จากที่ทราบในเบื้องต้นทางเขตพื้นที่ฯ ได้มีการดำเนินการตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมแล้ว โดยทางโรงเรียนได้ประสานส่งตัวนักเรียนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี และได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นทางเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวที่โรงพยาบาล และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมกันนั้น ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ที่เกิด และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยแนะนำให้โรงเรียนประสานงานกับบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุของโรงเรียน เพื่อขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่บาดเจ็บ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเยียวยานักเรียนตามความเหมาะสม และติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งในประเด็นนี้อาจเกิดจากความหละหลวมในการติดตามเยียวยาที่ต่อเนื่อง ดังนั้นเราจะลงไปตรวจสอบดูอีกครั้งให้แน่ชัด

.

"นอกจากนี้ รมว.ศธ. และเลขาธิการ กพฐ. มีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมาก จึงขอกำชับให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำชับครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และเฝ้าระวังดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดไม่ว่าในการทำกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนมั่นใจว่าเราจะดูแลเด็กทุกคนอย่างดีที่สุด" รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

.

#สพฐ. #ความปลอดภัย

 


วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนรายการออกอากาศ📣

 

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศ จาก วันพุธ เวลา 07.30 - 09.00 น.
เป็น🔸 วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 09.00 น. 🔸(เริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม เป็นต้นไป)
พบกันในรายการ
📍 “สพฐ. ขอมาเล่า”
โดยแบ่งออกเป็น ช่วง ดังนี้
-ช่วงที่ 1 “เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน”ระหว่างเวลา 07.30 - 07.50 น.
-ช่วงที่ 2 “เรื่องเล่าข่าวนักเรียน” เวลา 07.50-08.00 น.
-ช่วงที่ 3 “เรื่องเล่าข่าว สพฐ.” เวลา 08.00-09.00 น.

สามารถติดตามรับชมรายการได้ที่

ดูน้อยลง

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา โครงการ “Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน สานฝันให้เด็กไทย”

  ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศ...