การขออนุญาตใช้คุกกี้

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รก.เลขาธิการ กพฐ. ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข


--------------------
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ (รักษาการ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รก.เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ เกาะกลางน้ำวัดตระพังทอง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
.
สำหรับกิจกรรมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ได้ถูกจัดขึ้นตามความหมายของคำว่าสุโขทัย ที่มาจากคำว่า สุขะ+อุทัย ซึ่งหมายถึง รุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นเอง และกิจกรรมนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกปี และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สื่อถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนของสุโขทัยอย่างแท้จริง
.
ส่วนกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
.
ภาพ /ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.38








สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หารือแนวทางซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) .

  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช...