วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รมช.ศึกษาธิการเยี่ยมร.ร.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก (สาขา 2) จ.นราธิวาส พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อม พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาทักษะอาชีพ จากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ และเป็นประธานในการประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (อ่านต่อ)

ที่มา : ข่าวสด

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สพฐ.ร่วมส่งมอบอาคารโรงอาหารภายใต้โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"


นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สพฐ.พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สอ.สพฐ.และผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารภายใต้โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" โดยนายสุชาติ นาคเสวก กรรมการเลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้ส่งมอบอาคารโรงอาหาร พร้อมเดิมเยี่ยมชมโรงอาหารและตักอาหารให้กับนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน ณ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ดูภาพเพิ่มเติม)

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สพฐ. ร่วมรายการ Smart Education ชี้แจงประเด็นปฏิรูปการศึกษา ณ อาคารออกอากาศ บมจ.อสมท. พระราม 9 กรุงเทพฯ


วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ร่วมรายการ Smart Education ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ เพื่อชี้แจงประเด็นการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากผู้ชมทางบ้าน ณ อาคารออกอากาศ บมจ.อสมท. พระราม 9 กรุงเทพฯ ขอคอบคุณภาพจากรายการ Smart Education และ บมจ.อสมท. (อ่านต่อ)

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเ...