วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วม MOU ส่งเสริมมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย


 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และกรมพลศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูพลศึกษาได้รับการอบรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอนวิชามวยไทยอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถที่จะนําไปถ่ายทอดให้นักเรียนในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ทราบประวัติความเป็นมาของมวยไทยในอดีต เกิดความตระหนัก มีความเข้าใจ มีความรัก มีความหวงแหนในมวยไทย อีกทั้งสามารถป้องกันตนเองและปกป้องบุคคลอื่นได้ (เมื่อถึงสถานการณ์ที่จําเป็น) และร่วมมือกันส่งเสริมปูพื้นฐานให้เยาวชนไทย สนใจกีฬามวยไทย มีทักษะ สามารถต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยไทย จนถึงพัฒนาตนเองสู่กีฬาโอลิมปิกในอนาคต โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สพฐ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

                     วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์และสามเณร รับบิณฑบาต
จำนวน 
91 รูป พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเ...