การขออนุญาตใช้คุกกี้

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดใช้แดนใต้ Dream run


ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียน
ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จัดวิ่งการกุศล 5k Dream run วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดชายแดนใต้
.
ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มีดำริให้จัดตั้งชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความพร้อมในการศึกษาและให้ผู้ปกครองได้เข้ามาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวนทั้งสิ้น 1,290 คน จากจำนวนโรงเรียน 12 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)
.
ชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายซาการียา บิณยูซูฟ เป็นประธานชมรมฯ และได้มีจัดกิจกรรม
วิ่งการกุศล 5k Dream run วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดใช้แดนใต้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การจัดวิ่งการกุศลในครั้งนี้เพื่อจัดหาทุนมาใช้ในการจัดการศึกษาของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.
รายละเอียดการวิ่งการกุศล
ช่องทางรับสมัคร 2 ช่องทาง
ช่องทางสมัครออนไลน์เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ลิงค์ หรือสแกน QR CODE https://drive.google.com/open…
.
ช่องทางการโอนค่าสมัคร
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี
เลขที่บัญชี 763-0-58000-2 ชื่อบัญชี ชมรมครูผู้ปกครองโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.
ช่องทางสมัครด้วยตนเองเปิดรับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 073-420-360
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี 073-420-258
ปัตตานี เอกสปอร์ต ร้านรองเท้าพี่เอก ตลาดโต้รุ่งปัตตานี 073-332-123
นราธิวาส มาสด้า ชูเกียรติ 081-7989645
ยะลา ร้าน living-room
หาดใหญ่ FIT lab ประตู 108 มอ.หาดใหญ่ 074-260-798
สงขลา FIT lab เตาหลวง 084-6323-624
หมายเหตุ เปิดรับสมัครและสามารถรับเสื้อและหมายเลขวิ่งวันสุดท้าย บริเวณจัดงาน วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 20.00 น. สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงานที่ไม่สามารถสมัครทั้ง 2 ช่องทางได้
ค่าสมัคร 350 บาท ทุกค่าสมัคร 50 บาท มอบให้กับชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.
โดยระยะทางการวิ่ง 5 กิโลเมตร จุดปล่อยตัวบริเวณรูปปั้นคนอ่านหนังสือกลับตัวหน้าฐานทัพเรือสงขลา
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 รับเสื้อพร้อมหมายเลขตามสถานที่รับสมัคร

"สพฐ. เปิดลานกีฬาโรงเรียน ส่งเสริมคนไทยออกกำลังกาย"


"สพฐ. เปิดลานกีฬาโรงเรียน ส่งเสริมคนไทยออกกำลังกาย"
.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ต.สำโรง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและเล่นกีฬาร่วมกันในพิธีเปิดนี้
.
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อมุ่งการบรรลุผลสำเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
.
จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นความสำคัญในการที่จะใช้สถาบันทางการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนคนไทย ให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวโครงการดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของจังหวัดในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ภายใต้หลักการเน้นให้ความรู้คู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตโรคภัย ส่งเสริมคนไทย ใฝ่ใจออกกำลังกาย โดยขยายแนวนโยบายออกไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในทุกชุมชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตในครอบครัว ที่ทำงาน หรือโรงงาน มาออกกำลังกายนอกเวลาการทำงาน เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ในลานกีฬาของสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือที่พักอาศัย ซึ่งพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่อาคารสถานที่และบุคลากรครูที่มีอยู่ มิให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งขณะนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อม และยินดีต้อนรับประชาชนทุกหมู่เหล่าของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เข้ามาใช้บริการด้วยรอยยิ้ม โดยกำหนดจุดเปิดตัวโครงการเป็นแห่งแรก ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
.
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกายมากกว่า 600 คน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังทำให้ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนมีกิจกรรมเปิดลานกีฬา รวมถึงประชาชนในชุมชนยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนอีกด้วย


วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"สพฐ. ออกตรวจร่วมเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี"


"สพฐ. ออกตรวจร่วมเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี"
.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือและดูแลนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) นายธีรวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นางจรูญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นายอนุกูล มโนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ฉก.ชน.สพฐ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพฐ. และ ฉก.ชน.สพม.เขต 3 ร่วมกับ พลตำรวจตรี รัชกฤช รัมจันทร์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และศูนย์เขมาภิรตาราม ออกตรวจพื้นที่บริเวณท่าน้ำวัดเขมาภิรตาราม สะพานเจษฎาบดินทร์ และโรงแรมภายในซอยเรวดี จ.นนทบุรี เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเพื่อป้องกันป้องปรามเหตุความประพฤติไม่เหมาะสม และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561
.
ทั้งนี้ สพฐ. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยงหรือจุดอับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น เทศกิจ ฝ่ายทหาร ที่อยู่ในพื้นที่ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสม รวมถึงป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆ เช่น อันตรายจากการเล่นประทัด/ดอกไม้ไฟ อันตรายจากการจมน้ำ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยง เป็นต้น และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงผลของความประพฤติที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
.
นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีความตระหนักในสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กนักเรียน รวมถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในหลายกรณี เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และอุบัติเหตุ โดยจากการหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ มีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจากการลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ในวันนี้พบว่ามีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตามมาตรการที่วางไว้ และภาคส่วนต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน และชุมชน ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง

สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง
-------------------------------------------------------------
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต. อำนาจ จันทร์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่นนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
.
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีความตระหนักในสถานการณ์เด็กนักเรียนความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในหลายๆ กรณี เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พร้อม อุบัติเหตุ โดยจากการหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ มีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของทุกปี ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการเพิ่มความเข้มการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยง /จุดอับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น เทศกิจ ฝ่ายทหาร ในพื้นที่ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสม รวมถึงป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆ เช่น อันตรายจากการเล่นประทัด /ดอกไม้ไฟ อันตรายจากการจมน้ำ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยง เป็นต้น และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงผลของความประพฤติที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองต่อไป
.
“โดยการดำเนินงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก ทุกสำนัก ใน สพฐ. ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 และที่สำคัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมเตรียมการประสานงาน ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนเตรียมงานให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งผมต้องขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับนักเรียน จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา” นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน กล่าว
.
อนึ่งภายในงานมีการแสดง พร้อมด้วยนิทรรศการเพื่อรณรงค์เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในวันลอยกระทง และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปิดท้ายด้วยการปล่อยขบวนเฝ้าระวังเหตุวันลอยกระทงของภาคีเครือข่าย และขบวนรณรงค์ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ชุมพรเดินหน้าแข่งขันกีฬา เฟ้นหาตัวแทนร่วมแข่ง "สพฐ. เกมส์"(21 พฤศจิกายน 2561) สพฐ. เกมส์ เข้าสู่โค้งสุดท้ายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในระดับเขตพื้นที่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จัดการแข่งขันระดับเขตเพื่อคัดเลือกต่อไปยังระดับจังหวัด อย่างเช่นภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ปี 2561 ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นสนามการแข่งขันที่ 2 ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (สพฐ.เกมส์) ระดับจังหวัด โดยมี นายอดุลย์  เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  เป็นประธานในพิธี โดยในการเปิดสนามการแข่งขัน มีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป. ชุมพร เขต 1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 /สพป.ชพ.2 /สพม.11 (ชุมพร-สุราษฎร์ธานี) /การศึกษาเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กว่า 700 คน ร่วมพิธีเปิดงาน ร่วมชม ร่วมเชียร์ และร่วมส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาในทุกประเภทกีฬา
.
สำหรับจังหวัดชุมพร ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 8 ประเภท คือ ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล ฟุตบอล วิ่ง 31 ขา คีตะมวยไทย และศิลปะแม่ไม้มวยไทย แบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี จากนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดชุมพร โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจัดการแข่งขันจากเทศบาลเมืองชุมพร/ สถาบันวิทยาลัยการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ในการให้ใช้สนามกีฬาในการจัดการแข่งขัน, สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยการจราจรตลอดการแข่งขัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร/โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาล/เวชภัณฑ์และรถฉุกเฉินประจำสนามแข่งขัน และโรงเรียนอนุบาลชุมพร รับผิดชอบการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล พร้อมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชุมพรสนับสนุนการจัดการแข่งขันและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทุกประเภทกีฬา ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 และเขต 2 โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 11 (ชุมพร – สุราษฎร์ธานี) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน โดยจะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศใน 8 ชนิดกีฬา 3 รุ่น เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดชุมพร ไปแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ ต่อไปสพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หารือแนวทางซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) .

  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช...