วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการจัดงานกิจกรรม”รวมพลังแห่งความดี”ในส่วนของ สพฐ. ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการจัดงานกิจกรรม ”รวมพลังแห่งความดี” และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันสี่ภูมิภาค โดยมีการถ่ายทอดและเชื่อมสัญญาณ ๔ ภูมิภาค รวม ๘ แห่ง คือในส่วนของภาคกลางจัดขึ้น ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในประบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐม โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย ภาคเหนือจัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคใต้จัดขึ้น ณ โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้น ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน จังหวัดมุกดาหาร สำหรับงานกิจกรรมของ สพฐ. ส่วนกลาง จัดขึ้น ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอาจารย์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

ดูคลิปกิจกรรมได้ที่นี่ (ดูคลิปกิจกรรม)
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ (ดูภาพกิจกรรม)วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักอำนวยการ จัดการประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มงานต่างๆ ภายในสำนักอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร (ดูภาพกิจกรรม)


รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” เปิดโครงการพัฒนาการมีวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพม.นครสวรรค์

. วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการ...