วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วม MOU ส่งเสริมมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย


 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และกรมพลศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูพลศึกษาได้รับการอบรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอนวิชามวยไทยอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถที่จะนําไปถ่ายทอดให้นักเรียนในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ทราบประวัติความเป็นมาของมวยไทยในอดีต เกิดความตระหนัก มีความเข้าใจ มีความรัก มีความหวงแหนในมวยไทย อีกทั้งสามารถป้องกันตนเองและปกป้องบุคคลอื่นได้ (เมื่อถึงสถานการณ์ที่จําเป็น) และร่วมมือกันส่งเสริมปูพื้นฐานให้เยาวชนไทย สนใจกีฬามวยไทย มีทักษะ สามารถต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยไทย จนถึงพัฒนาตนเองสู่กีฬาโอลิมปิกในอนาคต โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นปร...