วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562                       สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์โครงการฯและร่วมพิจารณาเสนอผลงานชื่อป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประกวด โดยส่งรายละเอียดตามแบบผลงานโครงการสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 หรือสแกนคิวอาร์โคด ด้านล่างนี้
   


School Thailand 2019โอกาศมาถึงแล้ว สำหรับน้อง ๆ อายุ 15-18 ปี ในการค้นหาสุดยอด นักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยเล่่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ให้โลกรู้ ภายในเวลา 3 นาที 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -  28 กุมภาพันธ์ 2562 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

“1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”

1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”
.........................................
ภายหลังการประชุม ครม. สัญจรที่ราชภัฏลำปาง ท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) หมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โรงเรียนแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน มีที่ตั้งอยู่ในเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนตำบลแม่เมาะ มีการคมนาคมสะดวก คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และโรงเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
.
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
............................

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คลิกที่นี่

การพัฒนานวัตกรรมการบริหารโครงการแบบพหุมิติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่

การพัฒนานโยบายและส่งเสริมแผนคุณธรรม

การพัฒนานโยบายและส่งเสริมแผนคุณธรรม  คลิกที่นี่

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดใช้แดนใต้ Dream run


ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียน
ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จัดวิ่งการกุศล 5k Dream run วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดชายแดนใต้
.
ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มีดำริให้จัดตั้งชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความพร้อมในการศึกษาและให้ผู้ปกครองได้เข้ามาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวนทั้งสิ้น 1,290 คน จากจำนวนโรงเรียน 12 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)
.
ชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายซาการียา บิณยูซูฟ เป็นประธานชมรมฯ และได้มีจัดกิจกรรม
วิ่งการกุศล 5k Dream run วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดใช้แดนใต้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การจัดวิ่งการกุศลในครั้งนี้เพื่อจัดหาทุนมาใช้ในการจัดการศึกษาของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.
รายละเอียดการวิ่งการกุศล
ช่องทางรับสมัคร 2 ช่องทาง
ช่องทางสมัครออนไลน์เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ลิงค์ หรือสแกน QR CODE https://drive.google.com/open…
.
ช่องทางการโอนค่าสมัคร
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี
เลขที่บัญชี 763-0-58000-2 ชื่อบัญชี ชมรมครูผู้ปกครองโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.
ช่องทางสมัครด้วยตนเองเปิดรับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 073-420-360
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี 073-420-258
ปัตตานี เอกสปอร์ต ร้านรองเท้าพี่เอก ตลาดโต้รุ่งปัตตานี 073-332-123
นราธิวาส มาสด้า ชูเกียรติ 081-7989645
ยะลา ร้าน living-room
หาดใหญ่ FIT lab ประตู 108 มอ.หาดใหญ่ 074-260-798
สงขลา FIT lab เตาหลวง 084-6323-624
หมายเหตุ เปิดรับสมัครและสามารถรับเสื้อและหมายเลขวิ่งวันสุดท้าย บริเวณจัดงาน วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 20.00 น. สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงานที่ไม่สามารถสมัครทั้ง 2 ช่องทางได้
ค่าสมัคร 350 บาท ทุกค่าสมัคร 50 บาท มอบให้กับชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.
โดยระยะทางการวิ่ง 5 กิโลเมตร จุดปล่อยตัวบริเวณรูปปั้นคนอ่านหนังสือกลับตัวหน้าฐานทัพเรือสงขลา
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 รับเสื้อพร้อมหมายเลขตามสถานที่รับสมัคร

โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

                       สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์โครงการฯและร่วมพิจารณาเสนอผลงานชื่อป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประกวด โดยส่งรายละเอียดตา...