วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สพฐ.ร่วมส่งมอบอาคารโรงอาหารภายใต้โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"


นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สพฐ.พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สอ.สพฐ.และผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารภายใต้โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" โดยนายสุชาติ นาคเสวก กรรมการเลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้ส่งมอบอาคารโรงอาหาร พร้อมเดิมเยี่ยมชมโรงอาหารและตักอาหารให้กับนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน ณ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ดูภาพเพิ่มเติม)

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

                       สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์โครงการฯและร่วมพิจารณาเสนอผลงานชื่อป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประกวด โดยส่งรายละเอียดตา...