วิสัยทัศน์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”

1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ......................................... ภายหลังการประชุม ครม. สัญจรที่ราชภัฏลำ ปาง ท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะเด...